Navigace

Obsah

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN:

Dokumentace právního stavu po změně č.1 a zrušení části  zde

B2 hlavní výkres - PS po změně č.1 a zrušení části zde

D1-koord.výkres

B5 - energetika-spoje

B6 - veřejně prospěšné stavby

D2 širší vztahy

B1 - výkres ZCU

B3 doprava

 

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh pro společné jednání o změně č.2 ÚP Čestlic textová část zde

B1-výkres-základní členění území

B2-hlavní výkres změny č.2

D1-koordinační výkres

D3-výkres záborů půdního fondu

vyhodnocení vlivů návrhu změny č.2 na ŽP - SEA

vyhodnocení vlivů návrhu změnyč.2 na udrž.rozvoj území

 

Územní studie na území SPROF

cover a b1 b2 b31 b32 b33 b4 b5 b6 b7 b8

 

Územní studie Z20

Koordinace širší vztahy text parcelace 1 parcelace 2 parcelace 3