Navigace

Obsah

Ceník

Velký sál dlouhodobý nájem 200 Kč / hodina
Velký sál jednorázový nájem 350 Kč / hodina
Malý sál dlouhodobý nájem 100 Kč / hodina
Malý sál jednorázový nájem 100 Kč / hodina

Ceny jsou platné pro jednotlivce i spolky. V případě sportovní činnosti osvobozeno od DPH.

Dlouhodobým nájmem se rozumí období přesahující 30 kalendářních dnů. Např. pravidelně každé pondělí od 14.00 do 15.00, nejméně 5x za sebou.