Navigace

Obsah

Rozpočet Čestlice

Daňové
45,72 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet27 013 888 Kč
Upravený rozpočet27 013 888 Kč
Skutečné plnění24 576 577 Kč
Plnění90,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z nemovitých věcí 14 600 000 14 600 000 10 874 504 74,48
Daň z přidané hodnoty 3 773 094 3 773 094 2 576 821 68,29
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 2 876 700 2 876 700 2 042 436 71,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 2 200 000 2 200 000 6 698 260 304,47
Daň z příjmů práv. osob 1 898 442 1 898 442 1 196 213 63,01
Poplatek z ubytovací kapacity 1 250 000 1 250 000 888 825 71,11
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 166 530 166 530 115 181 69,17
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 65 000 65 000 8 551 13,16
Poplatek ze užívání veř. prostr. 62 000 62 000 72 780 117,39
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 42 822 42 822 20 661 48,25
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 25 000 25 000 22 488 89,95
Správní poplatky 25 000 25 000 18 535 74,14
Poplatek ze psů 18 000 18 000 19 200 106,67
Poplatek za komunální odpad 10 800 10 800 9 600 88,89
Poplatky za znečišťování ovzduší 500 500 0 0,00
Daň z hazardních her 0 0 12 522 0,00
Celkem 27 013 888 27 013 888 24 576 577 90,98
sestaveno ke dni 31. 8. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Zpráva auditora 2016 Staženo: 32x | 12.07.2017

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 Staženo: 34x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 (schválený ZO 3.5.2017) Staženo: 27x | 12.07.2017

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu 2018 - příjmy Staženo: 2x | 13.11.2017

Návrh rozpočtu 2018 - výdaje Staženo: 2x | 13.11.2017

Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 30x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2017 Staženo: 39x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č.6/2017 Staženo: 7x | 25.10.2017

Schválené rozpočtové opatření č.5/2017 Staženo: 17x | 24.08.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 27x | 12.07.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 26x | 12.07.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 25x | 12.07.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 28x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet 2016 (schválen ZO č.34, 28.6.2017) Staženo: 27x | 12.07.2017