Navigace

Obsah

Zpět

Záměr obce Čestlice podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene

Obec Čestlice zveřejňuje záměr podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Čestlice a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení umístění a provozování distribuční soustavy na pozemcích v k.ú. Čestlice a ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemky p.č. 163/72, 163/115, 163/116, 163/120, 163/131, 163/136, 163/160, 163/196 a 163/197.
Petr Šachl, starosta obec

Vyvěšeno: 9. 5. 2017

Datum sejmutí: 25. 5. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět