Navigace

Obsah

Demografická studie vývoje počtu obyvatelstva na období 2021–2050

Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla zpracována prognóza vývoje obyvatelstva v naší obci, abychom získali podklady pro včasné řešení nárůstu obyvatel a zajištění infrastruktury (školka, škola, veřejné služby apod.), které vyvstanou v budoucím období.

Podklad pro zpracování studie tvořila data z ČSÚ za období 2000–2020 a platný Územní plán obce, který definuje zastavěné obytné plochy na katastrálním území Čestlic. Jednotlivé lokality mají v územním plánu definovány počty stavebních parcel, s výjimkou lokality Z13 (u Benic), kde odhad počtu stavebních parcel vychází z velikosti území. V ploše P1 (území bývalého statku) jsme vycházeli z informací vlastníka a ze studie zástavby, kterou obci představil. Jednotlivé grafy, které jsou součástí studie, vycházejí z předpokládaného času dokončení výstavby nemovitostí – v časovém odhadu může docházet k posunům, nárůst počtu obyvatel lze ale považovat za vysoce pravděpodobný.

Studie je zpracovaná ve třech variantách (nízká, střední a vysoká) dle budoucího složení obyvatelstva, přičemž střední varianta představuje nejpravděpodobnější vývoj naší obce. Detailní výsledky prezentované prognózy, které nejsou uvedeny na webových stránkách (věkové složení obyvatel, složení obyvatel rozdělených dle pohlaví apod.) lze po předchozí domluvě poskytnout k nahlédnutí na obecním úřadě.

Martin Diviš, starosta obce

 

Demografická studie obce Čestlice 2021-2050 (774.97 kB)

 

Prognóza vývoje obyvatelstva - nízká varianta (179.54 kB)

Prognóza vývoje obyvatelstva - střední varianta (180.75 kB)

Prognóza vývoje obyvatelstva - vysoká varianta (181.03 kB)