Navigace

Obsah

Systém odpadového hospodářství v obci Čestlice je nastaven na třídění jednotlivých složek odpadu.

 

  1. Komunální odpad ve  120l nebo 240 l nádobách je svážen od  jednotlivých nemovitostí týdně. Zda je nádoba určena k vývozu si volí uživatel sám, podle potřeby.
  2. Sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu, který zahrnuje papír, pasty, nápojové kartony, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky a textil probíhá pomocí zvláštních sběrných nádob (kontejnerů), umístěných na několika místech v obci.
  3. Svoz bioodpadu probíhá pomocí sběrných nádob o objemu 120 l a 240 l od jednotlivých nemovitostí v intervalu 1 x za 14 dní od dubna do listopadu. V obci je podporováno využití biologicky rozložitelných složek odpadu při domácím kompostování. Díky dotačnímu programu byly občanům poskytnuty kompostéry bezplatně.
  4. Další složky komunálního odpadu, např. velkoobjemový odpad, suť, pneumatiky, plechovky od barev, vysloužilé elektrospotřebiče apod. lze průběžně odevzdávat ve Sběrném dvoře v Dobřejovicích. Jinak lze využít mobilního sběru těchto odpadů, který probíhá v předem avizovaných termínech na určených místech v obci.
  5. Nedílnou součástí evidovaného komunálního odpadu je odpad z obecního hřbitova, který slouží občanům několika okolních obcí a tvoří položku kterou nelze přímo ovlivnit.

 

V obci není zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 

Přehled likvidace odpadů v obci za rok 2021 (208.73 kB)