Navigace

Obsah

https://www.skolacestlice.cz/

 

ZŠ

Základní škola Čestlice je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která zajišťuje povinnou školní docházku pro děti z Čestlic. Je tvořena pěti ročníky 1. stupně (1.- 5. ročník) a 6. a 7. ročníkem 2. stupně. Postupně bude doplněn 8. (od 1.9.2018) a 9. ročník (od 1.9.2019).

Školu navštěvují žáci bydlící přímo v obci Čestlice i žáci z okolních obcí (Dobřejovice, Modletice, Nupaky, Herink, Osnice, Popovice, Průhonice).

Budova školy je třípodlažní. Má půdní vestavbu (září 2011), přístavbu s 2 učebnami (září 2017) a novou odbornou učebnou pro výuku chemie, fyziky a přírodopisu (září 2017). V průběhu roku 2018 bude vybudována další kmenová učebna.

Celkem má škola sedm kmenových učeben, dvě družiny s čítárnou, počítačovou učebnu a specializovanou učebnu fyziky, chemie a biologie. Pro výuku TV má škola k dispozici sportovní halu (září 2017).

 

Kontaktní údaje:

Základní škola a mateřská škola Čestlice

Na Návsi 3, 251 01 Čestlice

Ředitel školy: Mgr. Petr Svoboda

Telefon: 272 680 901

E-mail: zs.cestlice@seznam.cz