Navigace

Obsah

Rozpočet Čestlice

Schválený rozpočet 47 766 700 Kč
Upravený rozpočet 48 172 750 Kč
Skutečné plnění 27 525 338 Kč
Plnění 57,14 %
Schválený rozpočet 54 236 604 Kč
Upravený rozpočet 54 817 704 Kč
Skutečné čerpání 18 633 309 Kč
Čerpání 33,99 %
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 21x | 25.06.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 116x | 22.04.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 73x | 18.02.2021

Rozpočtové opatření č. 5/2020 Staženo: 89x | 28.01.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet za rok 2020 Staženo: 26x | 25.06.2021

Příloha č.1-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020 Staženo: 73x | 26.05.2021

Příloha č.2 - Rozvaha obce k 31.12.2020 Staženo: 103x | 26.05.2021

Příloha č.2a -Výkaz zisku a ztráty obce k 31.12.2020 Staženo: 79x | 26.05.2021

Příloha č. 2b - Příloha účetní závěrky obce k 31.12.2020 Staženo: 31x | 26.05.2021

Příloha č.3 - Inventarizační zpráva 2020 Staženo: 56x | 26.05.2021

Příloha č.4 - Zpráva auditora Staženo: 39x | 26.05.2021

Příloha č.5 - Rozvaha PO k 31.12.2020 Staženo: 66x | 26.05.2021

Příloha č.5a - Výkaz zisku a ztráty PO k 31.12.2020 Staženo: 61x | 26.05.2021

Příloha č. 5b - Příloha účetní závěrky PO k 31.12.2020 Staženo: 71x | 26.05.2021