Navigace

Obsah

Rozpočet Čestlice

Schválený rozpočet 56 660 174 Kč
Upravený rozpočet 60 507 684 Kč
Skutečné plnění 40 512 807 Kč
Plnění 66,95 %
Schválený rozpočet 58 611 141 Kč
Upravený rozpočet 56 421 581 Kč
Skutečné čerpání 26 713 810 Kč
Čerpání 47,35 %
sestaveno ke dni 31. 8. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 Staženo: 105x | 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 10x | 28.08.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 93x | 09.04.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 118x | 27.01.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 53x | 25.06.2020

Příloha č.1-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 Staženo: 48x | 25.06.2020

Příloha č.2-Rozvaha obce k 31.12.2019 Staženo: 52x | 25.06.2020

Příloha č.3-Výkaz zisku a ztráty obce k 31.12.2019 Staženo: 55x | 25.06.2020

Příloha č. 4-Příloha účetní závěrky obce k 31.12.2019 Staženo: 54x | 25.06.2020

Příloha č.5-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Staženo: 53x | 25.06.2020

Příloha č.6-Inventarizační zpráva 2019 Staženo: 58x | 25.06.2020

Příloha č. 7-Rozvaha PO k 31.12.2019 Staženo: 62x | 25.06.2020

Příloha č.8-Výkaz zisku a ztráty PO k 31.12.2019 Staženo: 52x | 25.06.2020

Příloha č. 9-PO k 31.12.2019 Staženo: 58x | 25.06.2020