Navigace

Obsah

Rozpočet Čestlice

Daňové
51,60 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet27 013 888 Kč
Upravený rozpočet31 650 487 Kč
Skutečné plnění34 169 399 Kč
Plnění107,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z nemovitých věcí 14 600 000 14 600 000 16 237 904 111,22
Daň z přidané hodnoty 3 773 094 3 773 094 3 970 816 105,24
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 2 876 700 2 876 700 3 295 838 114,57
Daň z příjmů práv. osob za obce 2 200 000 6 698 260 6 698 260 100,00
Daň z příjmů práv. osob 1 898 442 1 898 442 1 961 958 103,35
Poplatek z ubytovací kapacity 1 250 000 1 250 000 1 423 377 113,87
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 166 530 166 530 184 108 110,56
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 65 000 65 000 8 551 13,16
Poplatek ze užívání veř. prostr. 62 000 62 000 105 790 170,63
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 42 822 42 822 52 764 123,22
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 25 000 25 000 12 084 48,34
Správní poplatky 25 000 25 000 28 215 112,86
Poplatek ze psů 18 000 18 000 19 550 108,61
Poplatek za komunální odpad 10 800 10 800 9 600 88,89
Poplatky za znečišťování ovzduší 500 500 0 0,00
Daň z hazardních her 0 15 000 37 245 248,30
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemk 0 123 339 123 339 100,00
Celkem 27 013 888 31 650 487 34 169 399 107,96
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Zpráva auditora 2016 Staženo: 112x | 12.07.2017

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 Staženo: 128x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 (schválený ZO 3.5.2017) Staženo: 126x | 12.07.2017

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu 2018 - příjmy Staženo: 134x | 13.11.2017

Návrh rozpočtu 2018 - výdaje Staženo: 123x | 13.11.2017

Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 126x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2017 Staženo: 169x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č.6/2017 Staženo: 86x | 25.10.2017

Schválené rozpočtové opatření č.5/2017 Staženo: 101x | 24.08.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 120x | 12.07.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 125x | 12.07.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 122x | 12.07.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 130x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet 2016 (schválen ZO č.34, 28.6.2017) Staženo: 144x | 12.07.2017