Navigace

Obsah

Rozpočet Čestlice

Nedaňové
23,56 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet13 250 000 Kč
Upravený rozpočet14 756 452 Kč
Skutečné plnění15 603 859 Kč
Plnění105,74 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 8 673 000 9 995 059 9 504 915 95,10
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 040 000 2 128 900 2 407 671 113,09
Příjmy z úroků 1 900 000 1 900 000 2 837 667 149,35
Příjmy z pronájmu pozemků 420 000 420 000 435 411 103,67
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 139 500 194 700 250 400 128,61
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 70 000 70 000 117 154 167,36
Příjmy z prodeje zboží 6 000 6 750 7 890 116,89
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 500 4 000 5 774 144,35
Přijaté pojistné náhrady 0 34 043 33 977 99,81
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 3 000 3 000 100,00
Celkem 13 250 000 14 756 452 15 603 859 105,74
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Zpráva auditora 2016 Staženo: 112x | 12.07.2017

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 Staženo: 128x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020 (schválený ZO 3.5.2017) Staženo: 126x | 12.07.2017

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu 2018 - příjmy Staženo: 134x | 13.11.2017

Návrh rozpočtu 2018 - výdaje Staženo: 123x | 13.11.2017

Návrh rozpočtu 2017 Staženo: 126x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2017 Staženo: 169x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č.6/2017 Staženo: 86x | 25.10.2017

Schválené rozpočtové opatření č.5/2017 Staženo: 101x | 24.08.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 120x | 12.07.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 125x | 12.07.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 122x | 12.07.2017

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 130x | 12.07.2017

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet 2016 (schválen ZO č.34, 28.6.2017) Staženo: 144x | 12.07.2017