Navigace

Obsah

Rozpočet Čestlice

Schválený rozpočet 56 660 174 Kč
Upravený rozpočet 57 315 033 Kč
Skutečné plnění 18 929 800 Kč
Plnění 33,03 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
38 053 000 38 053 000 7 990 935 21,00
13 086 426 13 728 285 10 811 615 78,75
5 345 548 5 358 548 63 000 1,18
175 200 175 200 64 250 36,67
56 660 174 57 315 033 18 929 800 33,03
sestaveno ke dni 31. 5. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 Staženo: 61x | 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 38x | 09.04.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 65x | 27.01.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 6x | 25.06.2020

Příloha č.1-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 Staženo: 4x | 25.06.2020

Příloha č.2-Rozvaha obce k 31.12.2019 Staženo: 2x | 25.06.2020

Příloha č.3-Výkaz zisku a ztráty obce k 31.12.2019 Staženo: 2x | 25.06.2020

Příloha č. 4-Příloha účetní závěrky obce k 31.12.2019 Staženo: 3x | 25.06.2020

Příloha č.5-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Staženo: 5x | 25.06.2020

Příloha č.6-Inventarizační zpráva 2019 Staženo: 3x | 25.06.2020

Příloha č. 7-Rozvaha PO k 31.12.2019 Staženo: 3x | 25.06.2020

Příloha č.8-Výkaz zisku a ztráty PO k 31.12.2019 Staženo: 3x | 25.06.2020

Příloha č. 9-PO k 31.12.2019 Staženo: 4x | 25.06.2020