Navigace

Obsah

Rozpočet Čestlice

Schválený rozpočet 56 660 174 Kč
Upravený rozpočet 60 507 684 Kč
Skutečné plnění 43 596 952 Kč
Plnění 72,05 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
38 053 000 40 109 643 28 061 932 69,96
13 086 426 14 895 841 13 815 570 92,75
5 345 548 3 818 000 63 000 1,65
175 200 1 684 200 1 656 450 98,35
56 660 174 60 507 684 43 596 952 72,05
sestaveno ke dni 30. 9. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 Staženo: 115x | 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 23x | 28.08.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 108x | 09.04.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 128x | 27.01.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 67x | 25.06.2020

Příloha č.1-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 Staženo: 57x | 25.06.2020

Příloha č.2-Rozvaha obce k 31.12.2019 Staženo: 66x | 25.06.2020

Příloha č.3-Výkaz zisku a ztráty obce k 31.12.2019 Staženo: 70x | 25.06.2020

Příloha č. 4-Příloha účetní závěrky obce k 31.12.2019 Staženo: 60x | 25.06.2020

Příloha č.5-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Staženo: 67x | 25.06.2020

Příloha č.6-Inventarizační zpráva 2019 Staženo: 70x | 25.06.2020

Příloha č. 7-Rozvaha PO k 31.12.2019 Staženo: 69x | 25.06.2020

Příloha č.8-Výkaz zisku a ztráty PO k 31.12.2019 Staženo: 65x | 25.06.2020

Příloha č. 9-PO k 31.12.2019 Staženo: 72x | 25.06.2020