Navigace

Obsah

Rozpočet Čestlice

Schválený rozpočet 58 611 141 Kč
Upravený rozpočet 59 061 141 Kč
Skutečné čerpání 16 720 408 Kč
Čerpání 28,31 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 077 000 1 167 000 143 480 12,29
16 096 200 16 096 200 734 732 4,56
8 887 800 8 887 800 1 803 517 20,29
1 116 000 1 116 000 156 119 13,99
5 141 000 5 591 000 4 919 479 87,99
463 200 463 200 132 524 28,61
6 646 000 6 646 000 1 186 022 17,85
5 400 650 5 400 650 500 566 9,27
9 983 291 9 893 291 6 254 328 63,22
47 000 47 000 19 840 42,21
3 753 000 3 753 000 869 801 23,18
58 611 141 59 061 141 16 720 408 28,31
sestaveno ke dni 31. 5. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 Staženo: 62x | 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 38x | 09.04.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 66x | 27.01.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 6x | 25.06.2020

Příloha č.1-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 Staženo: 4x | 25.06.2020

Příloha č.2-Rozvaha obce k 31.12.2019 Staženo: 2x | 25.06.2020

Příloha č.3-Výkaz zisku a ztráty obce k 31.12.2019 Staženo: 2x | 25.06.2020

Příloha č. 4-Příloha účetní závěrky obce k 31.12.2019 Staženo: 3x | 25.06.2020

Příloha č.5-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Staženo: 5x | 25.06.2020

Příloha č.6-Inventarizační zpráva 2019 Staženo: 3x | 25.06.2020

Příloha č. 7-Rozvaha PO k 31.12.2019 Staženo: 3x | 25.06.2020

Příloha č.8-Výkaz zisku a ztráty PO k 31.12.2019 Staženo: 3x | 25.06.2020

Příloha č. 9-PO k 31.12.2019 Staženo: 4x | 25.06.2020