Navigace

Obsah

Rozpočet Čestlice

Schválený rozpočet 58 611 141 Kč
Upravený rozpočet 56 421 581 Kč
Skutečné čerpání 29 601 785 Kč
Čerpání 52,47 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 077 000 1 167 000 395 172 33,86
16 096 200 16 592 640 7 679 013 46,28
8 887 800 8 412 800 2 588 810 30,77
1 116 000 966 000 288 017 29,82
5 141 000 5 591 000 4 927 079 88,13
463 200 463 200 289 488 62,50
6 646 000 3 396 000 2 031 281 59,81
5 400 650 5 434 650 627 416 11,54
9 983 291 9 898 291 8 046 146 81,29
47 000 47 000 19 840 42,21
3 753 000 4 453 000 2 709 523 60,85
58 611 141 56 421 581 29 601 785 52,47
sestaveno ke dni 30. 9. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 Staženo: 115x | 24.01.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 23x | 28.08.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 108x | 09.04.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 128x | 27.01.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 67x | 25.06.2020

Příloha č.1-Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 Staženo: 57x | 25.06.2020

Příloha č.2-Rozvaha obce k 31.12.2019 Staženo: 66x | 25.06.2020

Příloha č.3-Výkaz zisku a ztráty obce k 31.12.2019 Staženo: 70x | 25.06.2020

Příloha č. 4-Příloha účetní závěrky obce k 31.12.2019 Staženo: 60x | 25.06.2020

Příloha č.5-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Staženo: 67x | 25.06.2020

Příloha č.6-Inventarizační zpráva 2019 Staženo: 70x | 25.06.2020

Příloha č. 7-Rozvaha PO k 31.12.2019 Staženo: 69x | 25.06.2020

Příloha č.8-Výkaz zisku a ztráty PO k 31.12.2019 Staženo: 65x | 25.06.2020

Příloha č. 9-PO k 31.12.2019 Staženo: 72x | 25.06.2020