Navigace

Obsah

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN:

Dokumentace právního stavu po změně č.1 a zrušení části  zde

B2 hlavní výkres - PS po změně č.1 a zrušení části zde

D1-koord.výkres

B5 - energetika-spoje

B6 - veřejně prospěšné stavby

D2 širší vztahy

B1 - výkres ZCU

B3 doprava

 

NÁVRH ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání

B1 - výkres základního členění území

B2 - hlavní výkres

D1 - koordinační výkres

Textová část

Příloha - srovnávací text

 

Územní studie na území SPROF

cover a b1 b2 b31 b32 b33 b4 b5 b6 b7 b8

 

Územní studie Z20

Koordinace širší vztahy text parcelace 1 parcelace 2 parcelace 3