Navigace

Obsah

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN:

Dokumentace právního stavu po změně č.1 a zrušení části  zde

B2 hlavní výkres - PS po změně č.1 a zrušení části zde

D1-koord.výkres

B5 - energetika-spoje

B6 - veřejně prospěšné stavby

D2 širší vztahy

B1 - výkres ZCU

B3 doprava

 

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

Veřejná vyhláška projednání změny č.2 ÚP

B1- výkres ZCU

B2-hlavní výkres

D1-koordin.výkres

D3-výkres ZPF

Zm2-ÚP Čestlic

Příloha-srovnávací text výroku

 

Územní studie na území SPROF

cover a b1 b2 b31 b32 b33 b4 b5 b6 b7 b8

 

Územní studie Z20

Koordinace širší vztahy text parcelace 1 parcelace 2 parcelace 3