Navigace

Obsah

Formulář - zábor veřejného prostranství

Obecně závazné vyhlášky - OZV

OZV č. 4/1999 o umístění staveb informačních, reklamních a propagačních zařízení v obci (novelizována OZV č. 4/2003), ZRUŠENA OZV č.4/2003
OZV č. 1/2002 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
OZV č.2/2002  kterou se vydává "Řád veřejného pohřebiště"
OZV č.4/2003 o umístění staveb informačních, reklamních a propagačních zařízení v obci
OZV č.1/2006 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Čestlice
OZV č.1/2007 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Čestlice
OZV č.2/2008 o místních poplatcích, ZRUŠENA OZV č. 1/2012
OZV č.1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
OZV č.2/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
OZV č.1/2012  o místních poplatcích - novelizována OZV č. 2/2012
OZV č. 2/2012 o místních poplatcích
OZV č.4/2012   o místních poplatcích (úprava seznamu míst, která jsou veřejným prostranstvím)
OZV č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad na území obce Čestlice

OZV č. 1/2015

Požární řád obce

OZV č.1/2017

kterou se stanoví školský obvod Základní školy a mateřské školy Čestlice