Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky  obce Čestlice - OZV

OZV 1/2002

OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

OZV 4/2003

OZV o umístění staveb informačních, reklamních a propagačních zařízení v obci

OZV 1/2007

OZV o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Čestlice

OZV 1/2011

OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

OZV 2/2011

OZV o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

OZV 1/2015

OZV Požární řád obce

příloha: přílohy k požárnímu řádu obce

OZV 1/2017

OZV kterou se stanoví školský obvod Základní školy a mateřské školy Čestlice

OZV 1/2019

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství veřejná prostranství

příloha: Veřejná prostranství

Formulář - zábor veřejného prostranství (40.39 kB)

OZV 2/2019

OZV o místním poplatku ze psů

Formulář: Registrace psa (10.22 kB)

Formulář: Odhlášení psa (33.16 kB)

OZV 3/2019

OZV o místním poplatku z pobytu

OZV 4/2019

OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čestlice

příloha: stanoviště separovaného odpadu

OZV 5/2019

OZV o poplatku za komunální odpad

příloha: Formulář - Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad

 

OZV 1/2020

OZV zrušující OZV 2/2002 - Řád veřejného pohřebiště

 

OZV 1/2021

OZV o místním poplatku z pobytu (2.58 MB)

Formulář: Ohlášení - registrace k místnímu poplatku (20.78 kB)

Formulář: Měsíční hlášení poplatku (21.4 kB)

Formulář: Odhlášení z poplatku (19.88 kB)

 

UA - Rozhodnutí o prominutí poplatku (563.5 kB)

 

OZV 1/2022

OZV obce Čestlice, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ (594.45 kB)