Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022-2026 26.05.2022 25.09.2022
MU Říčany, stavební úřad - Veřejná vyhláška - Komerční a obchodní centrum Kostka Čestlice - Rozhodnutí o změně umístění stavby a stavební povolení 24.05.2022 13.06.2022
KHS - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022 23.05.2022 15.06.2022
MČ Praha 22, odbor výstavby - VV - společné rozhodnutí - povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 19.05.2022 06.06.2022
TJ SOKOL ČESTLICE, z.s. - VPS o finančním příspěvku č.1/2022 E 09.05.2022 10.05.2025
KUSK - VV - Doručení návrhu 3. aktualizace zásad územního rozvoje středočeského kraje a oznámení o veřejném projednání návrhu 3. aktualizace zásad úz. rozvoje StK 02.05.2022 07.06.2022
MHMP-VV - Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu Územního plánu hl.m. Prahy a Vyhodnocení vlivů Územního plánu hl.m. Prahy na udržitelný rozvoj území 26.04.2022 04.07.2022
VV - FUSK - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 25.04.2022 30.05.2022
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí 21.02.2022 22.02.2023
Ztráty a nálezy 2022 11.01.2022 31.01.2025
Ladův kraj - Oznámení - Schválený rozpočet na rok 2022 29.12.2021 31.12.2022
Ladův kraj - oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2026 29.12.2021 31.12.2026
Ladův kraj - Oznámení - Rozpočtové opatření č.1/2021 29.12.2021 31.12.2022
MZ-VV opatření obecné povahy 14.09.2021 31.12.2022
Ladův kraj - oznámení o schválení závěrečného účtu za rok 2020 23.07.2021 31.08.2022
VPS o finančním příspěvku č.2/2021 - Sdružení Vonička E 28.06.2021 29.06.2024
VPS TJ Sokol-o finančním příspěvku č.1/2021 E 24.05.2021 25.05.2024
VPS - Vonička E 01.07.2020 02.07.2023
VPS TJ SOKOL Čestlice E 04.02.2020 05.02.2023
VPS - Vonička E 02.07.2019 03.07.2022