Obsah

Velký sál dlouhodobý nájem 280 Kč / hodina
Velký sál jednorázový nájem 350 Kč / hodina
Malý sál dlouhodobý nájem 100 Kč / hodina
Malý sál jednorázový nájem 100 Kč / hodina

Ceny jsou platné od 1.1.2018 pro jednotlivce i spolky. V případě sportovní činnosti osvobozeno od DPH.

BADMINTON - středa a pátek od 20.00 hala vyhrazena pro badminton! 175 Kč/hodinu!

STOLNÍ TENIS - 100 Kč/hodinu!

ping pong