Menu
ObecČestlice
Obec Čestlice

Odpadové hospodářství

Kalendář svozu jednotlivých druhů odpadů:

šedá barva - komunální odpad
zelená barva - bioodpad
žlutá barva - plast, papír
modrá barva - nebezpečný, velkoobjem. odpad

kalendář 2024

Systém odpadového hospodářství v obci Čestlice je nastaven na třídění jednotlivých složek odpadu.

  1. Komunální odpad ve  120l nebo 240 l nádobách je svážen od  jednotlivých nemovitostí týdně. Zda je nádoba určena k vývozu si volí uživatel sám, podle potřeby.
  2. Sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu, který zahrnuje papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky a textil probíhá pomocí sběrných nádob. Od března 2024 mají k dispozici občané nádoby o objemu 120l a 240l na tříděný odpad přímo u domu. Byl zaveden systém "door - to - door". Papír je shromažďován samostatně do modře označené nádoby, plast, kovy a nápojové kartony jsou sbírány do žlutě označené nádoby. Jako záloha jsou v obci na 3 místech umístěny kontajnery o objemu 1100l. Nádoby na sklo, jedlé tuky a textil zůstávají umístěné na několika místech v obci. Svoz probíhá 1 x za 14 dní.
  3. Svoz bioodpadu probíhá pomocí sběrných nádob o objemu 120 l a 240 l od jednotlivých nemovitostí v intervalu 1 x za 14 dní od dubna do listopadu. V obci je podporováno využití biologicky rozložitelných složek odpadu při domácím kompostování. Díky dotačnímu programu byly občanům poskytnuty kompostéry bezplatně.
  4. Další složky komunálního odpadu, např. velkoobjemový odpad, suť, pneumatiky, plechovky od barev, vysloužilé elektrospotřebiče apod. lze průběžně odevzdávat ve Sběrném dvoře v Dobřejovicích. Jinak lze využít mobilního sběru těchto odpadů, který probíhá 2x do roka v předem avizovaných termínech na určených místech v obci.
  5. Nedílnou součástí evidovaného komunálního odpadu je odpad z obecního hřbitova, který slouží občanům několika okolních obcí a tvoří položku kterou nelze přímo ovlivnit.

V obci není zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Naše Obec

Aktuální teplota

23.4.2024 08:04

Aktuální teplota:

2.6 °C

Vlhkost:

75.0 %

Rosný bod:

-1.4 °C

Přihlášení do systému sms rozhlas:

Formulář Sms Rozhlas


Souhlas ke gratulacím k narozeninám osobám nad 70 let

Formulář Narozeniny 


PROHLÁŠENÍ TRANSPARENTNOSTI

Mobilní aplikace

Munipolis

Dodávka energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

rozpočet


Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce. 

Tipy pro vás


nahoru