Obsah

Hřbitovní poplatky
 

Cena za Cena za rok Cena za 10 let
nájem hrobového místa 3,- Kč 30,- Kč
služby s nájmem spojené 350,- Kč 3500,- Kč
nájem urnové schránky (pouze nový urnový háj) 12,- Kč 60,- Kč

Nájemní smlouvy se uzavírají na 10 let.