Obsah

Hřbitovní poplatky
 

Cena za Cena za rok Cena za 10 let
nájem hrobového místa         3 Kč         30 Kč
služby s nájmem spojené

   350 Kč

   3 500 Kč
nájem urnové schránky (pouze nový urnový háj)      12 Kč       120 Kč

Nájemní smlouvy se uzavírají na 10 let.

Poplatek za užití rozptylové loučky - jednorázově                                      1 200 Kč