Obsah

Obec Čestlice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

a) ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek z ubytovací kapacity

d) poplatek za lázeňsky nebo rekreační pobyt

 

 

Více v Obecně závazné vyhlášce obce Čestlice č.2/2012 ze dne 29.8.2012