Obsah

Obec Čestlice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

a) ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek z pobytu

d) poplatek za odvoz komunálního odpadu

 

Podrobnosti naleznete ve složce Obecně závazné vyhlášky