Obsah

Obec Čestlice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:

a) ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek z ubytovací kapacity

d) poplatek za lázeňsky nebo rekreační pobyt

 

Podrobnosti naleznete ve složce Obecně závazné vyhlášky