Obsah

Obecní úřad Čestlice vyřizuje:

Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství - zábor (40.82 kB)

- Přihlašování osob k trvalému pobytupřihlašovací lístek (650.45 kB)

- Přihlášení plátce poplatku za odpad - přihláška (PDF) (145.98 kB)

- Registrace chovatelele psaregistrační lístek (125.11 kB)

- Odhlášení psaOdhlášení (12.4 kB)

- Přihlášení k vítání občánkůPřihláška (text) (50.71 kB) přihláška (PDF) (530.86 kB)

- Žádost o změnu územního plánužádost (22.16 kB)

- Žádost o povolení kácení mimo lesžádost (19.76 kB)

- Žádost o připojení nemovitosti k místní komunikacižádost (17.31 kB)

Změna speciálního stavebního úřadu

Dne 31. prosince 2015 vstoupila v platnost novela zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.), která nově upravuje v § 40 pravomoc obcí z hlediska jejich postavení jako speciální stavební úřady.

Před účinností novely byla funkce speciálního stavebního úřadu pro obce na území OPR Říčany vykonávána MěÚ Říčany, odborem dopravy. Novelou došlo k úpravě z hlediska postavení obcí na úseku místních komunikací.

Od 31. prosince 2015 je již každá obec ve věci místních komunikací svým vlastním speciálním stavebním úřadem, v její pravomoci je vydávat stavební povolení případně ohlášení a následnou kolaudaci na místní komunikace v jejím správním obvodu.To znamená, že tuto činnost bude vykonávat Obecní úřad v Čestlicích

Zda je, či není řešená komunikace zařazena do kategorie místních komunikací, je v rovněž kompetenci samotné obce. Na jejím rozhodnutí (zda se jedná, či nejedná o místní komunikaci), bude záviset příslušnost speciálního stavebního úřadu.