Menu
ObecČestlice
Obec Čestlice

Obecní úřad Čestlice

Obecní úřad Čestlice vyřizuje:

  • Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství
  • Přihlašování osob k trvalému pobytu
  • Přihlášení plátce poplatku za odpad
  • Registrace chovatelele psa 
  • Odhlášení psa 
  • Přihlášení k vítání občánků
  • Žádost o změnu územního plánu 
  • Žádost o povolení kácení mimo les 
  • Žádost o připojení nemovitosti k místní komunikaci 
  • Návrh na čerpání z participačního rozpočtu

Všechny formuláře naleznete v položce "Formuláře"

Změna speciálního stavebního úřadu

Dne 31. prosince 2015 vstoupila v platnost novela zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.), která nově upravuje v § 40 pravomoc obcí z hlediska jejich postavení jako speciální stavební úřady.

Před účinností novely byla funkce speciálního stavebního úřadu pro obce na území OPR Říčany vykonávána MěÚ Říčany, odborem dopravy. Novelou došlo k úpravě z hlediska postavení obcí na úseku místních komunikací.

Od 31. prosince 2015 je již každá obec ve věci místních komunikací svým vlastním speciálním stavebním úřadem, v její pravomoci je vydávat stavební povolení případně ohlášení a následnou kolaudaci na místní komunikace v jejím správním obvodu.To znamená, že tuto činnost bude vykonávat Obecní úřad v Čestlicích

Zda je, či není řešená komunikace zařazena do kategorie místních komunikací, je v rovněž kompetenci samotné obce. Na jejím rozhodnutí (zda se jedná, či nejedná o místní komunikaci), bude záviset příslušnost speciálního stavebního úřadu.

Obecní úřad

Aktuální teplota

23.4.2024 09:04

Aktuální teplota:

3.3 °C

Vlhkost:

71.1 %

Rosný bod:

-1.4 °C

Přihlášení do systému sms rozhlas:

Formulář Sms Rozhlas


Souhlas ke gratulacím k narozeninám osobám nad 70 let

Formulář Narozeniny 


PROHLÁŠENÍ TRANSPARENTNOSTI

Mobilní aplikace

Munipolis

Dodávka energie

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

rozpočet


Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce. 

Tipy pro vás


nahoru